Dette er barnehagen vår

Om barnehagen

Voksen sitter med to barn på fanget utendørs
Barn leser en bok
Barn leker i sandkassa
To barn klemmer

Kort fortalt

Norlandia Bekkevollen er en barnehage i Drammen kommune, med 41 ansatte og 101 plasser fordelt på 5 avdelinger.


Rulle

1-3 år

Tumle

1-2 år

Hoppe

2-5 år

Sprette

2-5 år

Klatre

4-6 år

Hvorfor velge Norlandia Bekkevollen?

Uavhengig av alder, så er alle avdelingene opptatt av å være mye ute hver dag. Vi har minst en turdag i uken, gjerne flere for de eldre barna. Vi er opptatt av et inkluderende fellesskap med fokus på læring gjennom lek.  

Vi som jobber her i barnehagen har fokus på å være til stede både fysisk og mentalt og skape gode relasjoner med og mellom barna. Vi er i barnas høyde, og har øyekontakt når vi snakker sammen. Vi viser respekt, anerkjenner barnas følelser og er oppmerksom på deres behov.  

Noe av det vi liker best

  • Lekne og engasjerte ansatte
  • Byttestasjon/Gjenbruksstasjon
  • Fysisk aktivitet med Norlandia Jump
  • Vanntilvenning i regi av Drammen kommune
  • Vi bruker skogen, Elveparken og nærmiljøet mye

Dette er barnehagen vår

Pedagogikk og tilnærming